چی بخش های در شهر گرا باز می شوند و چی بخش های بسته می مانند؟

Was öffnet in Gera und was bleibt geschlossen? (arabische Übersetzung)

چی بخش های در شهر گرا باز می شوند و چی بخش های بسته می مانند؟

اطلاعات رسانه یچی بخش های در شهر گرا باز می شوند و چی بخش های بسته می مانند؟

مقررات مرحله سوم ایالت تورینگین در رابطه به ادامه و تغییر برنامه ها جهت جلوگیری از انتشار وایروس کرونا که از تاریخ 18.04.2020 تنظیم شده است. چگونه وچی زمانی کدام بخش ها و دکان ها در روز ها و هفته های آینده اجازه دوباره باز شدن را دارند. ولی باید مقررات صحی و برنامه های حفاظتی دقیقی برای این کار رعایت شود و یک آمادگی زمانی معین را در نظر بگیرید.

از روز دوشنبه مورخ 27.04.2020 در کنار شهر و کتابخانه منطقه ای همچنان موزیم شهر گرا، باغ گیاه شناسی، باغ وحش، پارک شهر و Küchengarten (باغ آشپزخانه) و همچنان بخش های مشابه اجازه دوباره باز شدن را دارند. بخش های مشورت دهی هم میتوانند دوباره باز شوند. تا حد امکان باید از طریق تیلفون و یا ایمیل مشورت ها ارایه شود درغیر صورت نظر به وقت ملاقات معین مشتریان می توانند حضوری درخواست مشورت کنند.

همچنین شهر گرا براساس آیین نامه جدید ایالت تورینگین در هفته هفدهم تقویم ، مقررات جدید را صادر خواهد کرد.
مقررات مرحله سوم ایالت تورینگین همچنان همراه با کتالوگ جریمه های نقدی کوچک را میتوانید روی ویب سایت انترنتی www.corona.gera.de دریافت کنید.

در متن ذیل شما میتوانید خلاصه مقررات جدید آیین نامه ایالت تورینگین را که از تاریخ 20.04.2020 اجرا می شود دریافت نمایید.

موارد زیر را مراعات کنید:

فاصله خود را حفظ کنید(حداقل 1.5 متر)
مقررات بهداشتی را رعایت کنید.
هر فرد اعضای یک فامیل میتواند حد اکثر با یک فرد بیگانه در داخل و یا بیرون از خانه ملاقات و اقامت کند.
استثنا ها: رسانه ها، فعالیت های در فضای باز، حمل نقل عمومی

مسائل ذیل با در نظر داشت مقررات بهداشتی اجازه است:

رستورانت ها اجازه دارند بیرون از محل کار خود با در نظر داشت مقررات بهداشتی جدی به فروشات خود ادامه دهند. بعد از خرید حد اقل 10 متر دور رفته شما میتوانید غذای خود را میل کنید.

از تاریخ 20 ماه آوریل:

حد اکثر اشتراک کننده در کورس های آمادگی ولادت 6 نفر
 گروه های روزانه برای کودکان و نوجوانان با نیازهای حمایت اجتماعی
باز شدن دوباره موتر فروشی ها
جلسات دولت و وزارتخانه ها ، شوراها و دادگاه های شهر و منطقه

از تاریخ 24 ماه آوریل:

دکان ها و فروشگاه های که در حدود 800 مترمربع مساحت ساحه فروش دارند میتوانند دوباره باز شوند

فقط با در نظر گرفتن محافظت مناسب و رعایت اقدامات بهداشتی

صرف نظر از مساحت ساحه فروش، فروشگاه های ذیل هم میتوانند دوباره باز شوند.

فروشگاه های مواد غذایی
بانک ها و بانک های پس انداز
داروخانه ها
فروشگاه های لوازم پزشکی
عینک فروشی ها
متخصصات آلات شنوایی
بخش های پوسته رسانی آلمان و بخش ها وشرکت های لجستیکی، برداشتن و تحویل دادن
لباسشویی و پاکسازی
تانک تیل ها، تجارت وسایط همچنان پرزه فروشی ها و فروشگاه های دوچرخه
فروشگاه های روزنامه و تنباکو
کتاب فروشی ها تا تاریخ 23. ماه آوریل میتوانند بدون تماس حضوری به کار خود ادامه دهند. از تاریخ 24 ماه آوریل بدون محدودیت
لوازم حیوانات، ساختن و فروشگاه های لوازم باغ، مراکز باغ و گل فروشی ها
فروش از راه دور، عمده فروشی

از تاریخ 27 ماه آوریل:

باز شدن کتابخانه شهر
باز شدن باغ گیاه شناسی، باغ وحش، پارک شهر(Hofwiesenpark)، Küchengarten(باغ آشپزخانه)، و بخش های مشابه
باز شدن موزیم، گالری ها و نمایشگاه ها
بازشدن مراکز مشورت
باز شدن مکاتب برای متعلمین که امتحان کانکور پیشرو دارند

از تاریخ 3 ماه مه:

تجمع ها در محل های بسته در صورت توجیهی موارد فردی (حداکثر اشتراک کننده ها 30 نفر)
تجمع ها در فضای باز در صورت توجیهی موارد فردی (حداکثر اشتراک کننده ها 30 نفر
مراسم عبادات و دعاخوانی وغیره موارد مذهبی( در محل های سربسته حداکثر اشتراک کننده ها 30 نفر و در محل های سرباز حداکثر اشتراک کننده ها 50 نفر)

مقررات بهداشتی باید مراعات شوند

از تاریخ 4 ماه مه:

بازشدن سلمانی ها و آرایشگاه ها
بازشدن مکاتب برای سایر صنف های فارغین


بخش های که به روی رفت و آمد عامه بسته می مانند:
•رستورانت ها
(فروشات بیرون از محل تحت در نظر داشت مقررات بهداشتی اجازه است)

میخانه ها، کافه ها، آیسکریم خانه ها، بار ها، کلوپ ها، دیسکوتیک ها، تئاتر ها، سینما ها، سالن های کنسرت

سالن های بدنسازی، استخر های شنا-، استخر های تفریحی و ماجراجویی، حمام آب گرم، سونا ها و سولاریوم ها

پیشنهادات برای آموزش در Volkshochschulen، مکاتب موسیقی و سایر بخش های آموزشی

انجمن ها، سایر بخش های ورزشی و تفریحی و امکانات ورزشی
زمین های بازی و زمین های فوتبال
معلومات گردشگری
بازی های سرگرمی و کازینو ها
سرگرمی های رقص
نمایشگاه ها، بازار های ویژه، فروشگاه های شرط بندی
اماکن تفریحی
اماکن روسپیگری در وسایط نقلیه یا برنامه ها
مراکز خانوادگی ، اماکن مرخصی خانوادگی ، پیشنهادات آموزش خانواده
حامیان مالی مستقل و همچنان انجمن ها و پیشنهادات گروهی در مراکزتولد، خانه های چند نسلی، بخش های باز برای کار های سالمندان، به ویژه کلوپ های سالمندان و دفاتر سالمندان
آموزش جوانان ، تفریح جوانان و اوقات فراغت جوانان از جمله کلوپ های جوانان و خوابگاه های جوانان
مراکز زن ها


خدمات شرکت های زیر نیز ممنوع است:

پیشنهادات اقامتی برای اهداف توریستی و سفر های مسابقاتی
مکاتب رانندگی، مکاتب آموزش های پرواز و شرکت های مشابه
خدمات در زمینه مراقبت از بدن، به ویژه خالکوبی، سوراخ کردن پوست یا گوش جهت اویختن زیورآلات، لوازم آرایشی، استودیو ناخن
استودیوهای ماساژ و سلامتی
کلوپ های به هدف برقراری رابطه جنسی